Disclaimer

Informatie op deze website.
Rob van Zwol - www.robvanzwol.nl & HMR design, besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Rob van Zwol - www.robvanzwol.nl & HMR design wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Rob van Zwol - www.robvanzwol.nl & HMR design behouden zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website.
Rob van Zwol - www.robvanzwol.nl & HMR design garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Rob van Zwol - www.robvanzwol.nl & HMR design zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Rob van Zwol - www.robvanzwol.nl & HMR design of door u aan Rob van Zwol - www.robvanzwol.nl & HMR design middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks.
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Rob van Zwol - www.robvanzwol.nl & HMR design en haar opdrachtgever aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Rob van Zwol - www.robvanzwol.nl & HMR design behouden zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beŽindigen.

Intellectuele eigendomsrechten.
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Rob van Zwol - www.robvanzwol.nl & HMR design. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rob van Zwol - www.robvanzwol.nl & HMR design.

Virussen
Rob van Zwol - www.robvanzwol.nl & HMR design garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Contact Details

Rob van Zwol
Aletta Jacobsstraat 121
1566 GS Assendelft, Nederland

+31 (0) 6 44 55 33 85
info@robvanzwol.nl

Get In Touch.

We kunnen deze site volschrijven met alles wat we kunnen, maar grote kans dat u niet alles leest. Daarom vragen we u om, als u maar even denkt dat wij wel eens een goede partner kunnen zijn, ons een berichtje te sturen. Dan maken we een afspraak, en bespreken we onder 4 ogen uw wensen. U weet dan meteen of u het juiste vlees in de kuip heeft!

Foutje, sorry!
Uw bericht is verzonden, dank u wel!